Společenství vlastníků Otradovická 735, 736, Praha 4

... báječní sousedé pod jednou střechou

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Dění v SVJ Důležité dokumenty
Důležité dokumenty

Vyhláška 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody

Email Tisk PDF

69

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2015

o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.:

Aktualizováno Pondělí, 02 Leden 2023 09:52 Celý článek...
 

Plná moc

Email Tisk PDF


Plná moc

Já jako zmocnitel (jméno a příjmení) ........................................................................................

narozen ...................................

bytem..........................................................


zmocňuji pana/-í (jméno a příjmení)........................................................................................

narozen .....................,

bytem .....................................................................


k tomu, aby mne dne ................................ zastupoval a mým jménem jako vlastníka bytové jednotky č. ....... / ........ v domě č.p. 735, 736, ul. Otradovická, na pozemku parc. č. 580/4, 580/5 v k.ú. Kamýk, se zúčastnil shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 735, 736, ul. Otradovická a hlasoval mým jménem.


Při hlasování o přijetí navrhovaných usnesení souhlasím s názory svého zmocněnce a jeho způsob hlasování je současně i mým vyjádřením.


V ........................................ dne .................................................................................
Podpis zmocnitelePlnou moc přijímám:...................................................
Podpis zmocněnce

Aktualizováno Neděle, 18 Květen 2014 22:19
 

Umístění havarijních uzávěrů médií v domě

Email Tisk PDF

Vážení vlastníci,

dle tabulky v příloze lze v případě havárie v bytě či společných prostorách nalézt, kde se nachází příslušný uzávěr média a tím se zabránilo případným vyšším škodám. V případě jsou-li dveře uzamykány a nejedná se o pronajatý společný prostor, tak klíč od dveří, kde je uzávěr umístěn je v červené prosklené krabičce u vstupních dveří společného prostoru. Po rozbití sklíčka je klíč dostupný. V případě použití klíče v souvislostí s havárií je potřeba, aby ten kdo klíče použil, tak toto v co nejkratší době nahlásil členu výboru nebo kontrolní komise společenství.

Jorda Pavel - předseda kontrolní komise

Prilohy
DOWNLOAD_THIS_FILE_S07_2_Prehled_umísteni_uzaveru_medií.doc[ ]363601 Jakub Sýkora87 Kb1092 Staženo14.3.2014 21:48
DOWNLOAD_THIS_FILE_S07_2_Prehled_umísteni_uzaveru_medií.pdf[ ]363601 Jakub Sýkora66 Kb1902 Staženo14.3.2014 21:49
Aktualizováno Pátek, 14 Březen 2014 21:47 Celý článek...
 

Evidenční list

Email Tisk PDF

Slouží k nahlášení aktuálního počtu osob obývajících bytovou jednotku.

Prilohy
DOWNLOAD_THIS_FILE_SEvidence_uzivatelu_bytove_jednotky.doc[Evidenční list uživatelů bytové jednotky]363601 Jakub Sýkora16 Kb1240 Staženo8.6.2018 12:51
DOWNLOAD_THIS_FILE_SEvidence_uzivatelu_bytove_jednotky.pdf[ ]363601 Jakub Sýkora36 Kb1186 Staženo8.6.2018 12:51
 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Email Tisk PDF

Vážení vlastníci,
dnes přišel zpracovaný PENB od společnosti EkoWATT. S radostí Vám oznamuji, že výpočty ukazují, že se náš dům posune z energetické třídy E Nehospodárná až do energetické třídy B Úsporná, tedy druhé nejlepší - a to považme, že na bytové domy jsou kladeny v normě nejpřísnější požadavky ze všech typů budov. Další zlepšení již bez opravy střechy, větrání, výměny oken nebo jiného zdroje pro ohřev teplé vody není v podstatě možné.

Prilohy
DOWNLOAD_THIS_FILE_S12094 PENB BD Otradovická_final.pdf[ ]363601 Jakub Sýkora617 Kb1712 Staženo28.6.2012 09:23
Aktualizováno Čtvrtek, 27 Duben 2017 11:42
 anketa