Společenství vlastníků Otradovická 735, 736, Praha 4

... báječní sousedé pod jednou střechou

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Historie domu

Historie domu

Email Tisk PDF

Výstavba sídliště a našeho domu

Sídliště Lhotka bylo budováno koncem 70. let 20. století. Náš dům byl dostavěn v roce 1978 a první nájemníci se do něj nastěhovali začátkem roku 1980. Výstavba probíhala v zemědělských prolukách stávající zástavby - zejména kolonie Tempo, Lhotky. Starší hospodářská zástavba pak ustoupila novým domům.

Z výstavby se dochovaly kromě fotografií i záběry kamerou - přímo na našem domě a v jeho okolí se natáčel seriál Dnes v jednom domě v roce 1978. Hned v první epizodě Dobytí kóty 78 si náš film zahrál. Jsou na něm zachyceny práce panelářů a jeřábů. V té době čerstvě vybuldozerovaný bulvár ulice Novodvorská. Dále je vidět lešení na čerstvě postavené věži Hydrometeorologického ústavu akademie věd na Libuši, kde byl osazen meteoradar, který

byl později přesunut na věž v Brdech, než byl v roce 2015 demontován a nahrazen novým.

Ve filmu bylo sídliště pojmenováno Sojčí Vrch.Lhotka v roce 1950
Lhotka v roce 1950
Dům v roce 1980
Otradovická 735 v roce 1980
Pohled na vež ČHMÚpohled směr EltodoPrivatizace domu a vznik družstva


V roce 1997 byl dům nabídnut původním vlastníkem SEMOS, a.s. k prodeji jeho nájemníkům. Tahounem této akce se stal Pavel Jorda, který byl zároveň zvolen předsedou představenstva nově vzniklého Bytového družstva Otradovická II.

Za dobu existence družstva se podařilo mnohé věci posunout kupředu nebo zrekonstruovat:

odkup pozemků pod domy 735 a 736 od města

2003,2004 výměna dřevěných oken v bytech za plastová AQ Okna Trocal INNONOVA 5K, sklo U=1,1, nahrazení dřevěných lodžiových stěn vyzdívanými

2004 prodej komína a pozemku pod ním developerovi Kuchař a Thein

2005 - první regulace otopné soustavy! Do té doby fungovala soustava neřízeně s následkem nefuknčnosti od 10. pater nahoru

2005 - nový plášť střechy a její částečné zateplení

2006 - výměna oken v některých společných prostorách za okna plastová

2006 - rekonstrukce rozvodů vody v domě - výměna pozinku za plast

2007 - probíhají práce na novostavbě Otradovická 737. Orkán Kyrill strhne večer 18.1.2007 padesátimetrový jeřáb, který způsobí majetkové škody a jen souhrou náhod nikoho nezraní a neusmrtí.

2008 - nová zábradlí na lodžiích

2008 - oprava podlah v suterénech domů, rekonstrukce odvětrání odpadů na střechu, sklepní okna a nové vstupní dveře do domu

2009 a 2010 - výměna starých výtahů Transporta Chrudim T1000 za nové bezstrojovnové výtahy Schindler S6001 - toho času novinka v bytových domech

Vznik společenství vlastníků jednotek

18.12.2009 vzniklo v našem domě Společenství vlastníků jednotek do jehož správy připadly všechny jednotky v domě včetně pozemků pod domy. Započala tak poměrně dlouhá likvidace původního družstva, což ale i přes finanční náročnost byl správný krok - jeden subjekt s jedním vedením je pro dům zdaleka nejlepším řešením. Začala tak éra společenství vlastníků jednotek jenž se v mnohém liší od družstva - výbor má více povinností a méně pravomocí.

Do výboru SVJ byl zvolen opět Pavel Jorda jako předseda a dostal k sobě i ostřílený tým sestávající z členů představenstva a kontrolní komise družstva. Do kontrolní komise byli zvoleni zcela noví členové, kteří ze všech sil pomáhali výboru sžití s novými podmínkami fungování.

Leden 2013 byl dá se říct jistým zlomovým okamžikem domu - uplynolo první funkční období členů výboru a kontrolní komise a funkci předsedy výboru SVJ již dále nechce vykonávat Pavel Jorda a bylo třeba hledat dobrovolníka, jež vezme tuto práci za něj. Do funkce se přihlásil a nakonec byl zvolen Jakub Sýkora - toho času mladík na studiích v domě bydlící teprve pár let a od vzniku SVJ předsedou kontrolní komise. Naštěstí Pavel Jorda svolil k tomu, že bude nadále zastávat funkci předsedy kontrolní komise.

Revitalizace a rekonstrukce některých částí domu


V roce 2012 se po letech přesvědčování vlastníků a příprav (posudky, projekty, výpočty) podařilo naspořit dostatečné prostředky a začít s rozsáhlou opravou našeho domu z v hodnotě cca 6,5 milionů Kč z vlastních prostředků - opravou, jež byla plánována od roku 2003 a neustále odkládána z nejrůznějších důvodů. Dům je tak na celé ploše sanován a na většině částí obložen 160mm izolantu, což se pozitivně projevilo nejen na tepené pohodě v domě. Ostatní domy byly v té době běžně zateplovány izolantem 100 až 120mm. Zároveň se tím odstranilo zatékání do různých částí domu a na dům přibyly dva rorýsovníky i přesto, že u nás tento chráněný a užitečný pták nikdy nehnízdil.

Spotřeba tepla se snížila postupně z obvyklých 2100 GJ v roce 2010 na 895 GJ v roce 2014. I přes neustálé zvyšování cen tepla se nám podařilo srazit účet za teplo z 996 tisíc Kč ročně na 577 tis v roce 2014. Každý rok tak spoříme kolem 400 tisíc Kč!

2012 -v září zahájena a v prosinci před Vánoci dokončena oprava západní fasády. V dubnu 2013 byla zahájena oprava východní části budovy a dokončena těsně před letními prázdninami. Přes prázdniny pak probíhaly dokončovací práce na soklu, hromosvodech apod. Dále bylo instalováno podružné měření spotřeby teplé vody ve výměníkové stanici a narahzen do té doby používaný systém rozdělování vody a tepla 2/3 : 1/3 pro domy 735+736 : 734. Dosáhli jsme tím zaprvé spravedlivého rozdělení nákladů a zadruhé již v prvním roce tak vysoké úspory, že se investice obratem splatila.

2013 - přemístili jsme hlavní uzávěry plynu mimo dům. Při té příležitosti jsme odhalili masivní únik plynu na přívodu do domu 735.

2014 - zpracována projektová dokumentace k otopné soustavě, její osazení regulačními prvky a její kompletní zaregulování. Výměna zářivkového osvětlení ve výtazích za LED osvětlení.

2015 - plánována výměna dveřního dorozumívacího zařízení a instalace směšovací stanice, abychom dům nepřetápěli a dosáhli dalších úspor - ideálně vysněné mety spotřeby tepla kolem 20-30 kWh/m2 při zachování stejné nebo lepší teplelné pohody v bytech.
Instalována filtrace pevných částic na přívod teplé vody. Měli bychom mít vodu bez rzi a kvalitativně lepší - filtrace má síta velikosti 100 mikronů.

2016  - realizována ekvitermní regulace na patě domu, abychom ušetřili za teplo. Byly osazeny nové ultrazvukové vodoměry značky Kamstrup. Vynikají spolehlivostí a přesností měření. Byl zrekonstruován zvonkový systém na IP videotelefony. Provedeny rozbory vody na přítomnost Legionelly.

2017 - dokončeno zateplení stropů suterénů. Úspěšně svedena bitva s Pražskými vodovody a kanalizacemi - v domě 735 se na patním vodoměru objevovala voda, kterou jsme nespotřebovali. Po několika měsících analýz se nám podařilo prokázat, že jde o chybu měření i přesto, že patní vodoměr vyhověl normové zkoušce a PVK nám dobropisovalo 1000m3 vody.

2018 - výměna vodoměrných soustav a přípojek, projekční práce elektro + interiéry, plánování vlastní kotelny a odpojení od CZT

2019 - projektování kotelny se sousedním SVJ

2020 - covid - veškeré práce stojí. Nevybírá se dlouhodobá záloha od května do prosince, aby se ulevilo vlastníkům.

2021 - pomalu se znovu projednává kotelna na úřadech a dodělává se projekt elektro + interiéry. Práce jdou pomalu. Firmy jsou zavaleny nedodělanými zakázkami z předchozího roku. Havárie kanalizace (ucpaná) - vytopen byt manželů Linhartových splašky.

2022 - čištění odpadů a jejich kamerová inspekce. Havárie těsnění na rozvodu teplé vody ve výměníku. Proběhlo vyčištění topné soustavy, pozastavení projektu kotelny. Za tento rok rekordně nízká spotřeba tepla. Přepočteno na normální klimatický rok 740 GJ. Což je cca o 5%-10% méně než jiné roky. Vyčištění topné soustavy zlepšilo její funkci a dále jsme snížili teplotu topné vody. Proběhlo ověření ultrazvukových vodoměrů Kamstrup a ty začínají své další období. Volby výboru - nikdo nový se nepřihlásil, výbor zvolen ve stejném složení.

2023

prosinec 2012

Aktualizováno Středa, 01 Únor 2023 00:18