Společenství vlastníků Otradovická 735, 736, Praha 4

... báječní sousedé pod jednou střechou

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Dění v okolí
Dění v okolí

1. slavnostní rozsvícení stromu

Email Tisk PDF


Aktualizováno Čtvrtek, 23 Srpen 2018 14:17
 

Historie domu

Email Tisk PDF

Výstavba sídliště a našeho domu

Sídliště Lhotka bylo budováno koncem 70. let 20. století. Náš dům byl dostavěn v roce 1978 a první nájemníci se do něj nastěhovali začátkem roku 1980. Výstavba probíhala v zemědělských prolukách stávající zástavby - zejména kolonie Tempo, Lhotky. Starší hospodářská zástavba pak ustoupila novým domům.

Z výstavby se dochovaly kromě fotografií i záběry kamerou - přímo na našem domě a v jeho okolí se natáčel seriál Dnes v jednom domě v roce 1978. Hned v první epizodě Dobytí kóty 78 si náš film zahrál. Jsou na něm zachyceny práce panelářů a jeřábů. V té době čerstvě vybuldozerovaný bulvár ulice Novodvorská. Dále je vidět lešení na čerstvě postavené věži Hydrometeorologického ústavu akademie věd na Libuši, kde byl osazen meteoradar, který

byl později přesunut na věž v Brdech, než byl v roce 2015 demontován a nahrazen novým.

Ve filmu bylo sídliště pojmenováno Sojčí Vrch.


Lhotka v roce 1950
Lhotka v roce 1950
Dům v roce 1980
Otradovická 735 v roce 1980
Pohled na vež ČHMÚpohled směr Eltodo


Privatizace domu a vznik družstva


V roce 1997 byl dům nabídnut původním vlastníkem SEMOS, a.s. k prodeji jeho nájemníkům. Tahounem této akce se stal Pavel Jorda, který byl zároveň zvolen předsedou představenstva nově vzniklého Bytového družstva Otradovická II.

Za dobu existence družstva se podařilo mnohé věci posunout kupředu nebo zrekonstruovat:

odkup pozemků pod domy 735 a 736 od města

2003,2004 výměna dřevěných oken v bytech za plastová AQ Okna Trocal INNONOVA 5K, sklo U=1,1, nahrazení dřevěných lodžiových stěn vyzdívanými

2004 prodej komína a pozemku pod ním developerovi Kuchař a Thein

2005 - první regulace otopné soustavy! Do té doby fungovala soustava neřízeně s následkem nefuknčnosti od 10. pater nahoru

2005 - nový plášť střechy a její částečné zateplení

2006 - výměna oken v některých společných prostorách za okna plastová

2006 - rekonstrukce rozvodů vody v domě - výměna pozinku za plast

2007 - probíhají práce na novostavbě Otradovická 737. Orkán Kyrill strhne večer 18.1.2007 padesátimetrový jeřáb, který způsobí majetkové škody a jen souhrou náhod nikoho nezraní a neusmrtí.

2008 - nová zábradlí na lodžiích

2008 - oprava podlah v suterénech domů, rekonstrukce odvětrání odpadů na střechu, sklepní okna a nové vstupní dveře do domu

2009 a 2010 - výměna starých výtahů Transporta Chrudim T1000 za nové bezstrojovnové výtahy Schindler S6001 - toho času novinka v bytových domech

Vznik společenství vlastníků jednotek

18.12.2009 vzniklo v našem domě Společenství vlastníků jednotek do jehož správy připadly všechny jednotky v domě včetně pozemků pod domy. Započala tak poměrně dlouhá likvidace původního družstva, což ale i přes finanční náročnost byl správný krok - jeden subjekt s jedním vedením je pro dům zdaleka nejlepším řešením. Začala tak éra společenství vlastníků jednotek jenž se v mnohém liší od družstva - výbor má více povinností a méně pravomocí.

Do výboru SVJ byl zvolen opět Pavel Jorda jako předseda a dostal k sobě i ostřílený tým sestávající z členů představenstva a kontrolní komise družstva. Do kontrolní komise byli zvoleni zcela noví členové, kteří ze všech sil pomáhali výboru sžití s novými podmínkami fungování.

Leden 2013 byl dá se říct jistým zlomovým okamžikem domu - uplynolo první funkční období členů výboru a kontrolní komise a funkci předsedy výboru SVJ již dále nechce vykonávat Pavel Jorda a bylo třeba hledat dobrovolníka, jež vezme tuto práci za něj. Do funkce se přihlásil a nakonec byl zvolen Jakub Sýkora - toho času mladík na studiích v domě bydlící teprve pár let a od vzniku SVJ předsedou kontrolní komise. Naštěstí Pavel Jorda svolil k tomu, že bude nadále zastávat funkci předsedy kontrolní komise.

Revitalizace a rekonstrukce některých částí domu


V roce 2012 se po letech přesvědčování vlastníků a příprav (posudky, projekty, výpočty) podařilo naspořit dostatečné prostředky a začít s rozsáhlou opravou našeho domu z v hodnotě cca 6,5 milionů Kč z vlastních prostředků - opravou, jež byla plánována od roku 2003 a neustále odkládána z nejrůznějších důvodů. Dům je tak na celé ploše sanován a na většině částí obložen 160mm izolantu, což se pozitivně projevilo nejen na tepené pohodě v domě. Ostatní domy byly v té době běžně zateplovány izolantem 100 až 120mm. Zároveň se tím odstranilo zatékání do různých částí domu a na dům přibyly dva rorýsovníky i přesto, že u nás tento chráněný a užitečný pták nikdy nehnízdil.

Spotřeba tepla se snížila postupně z obvyklých 2100 GJ v roce 2010 na 895 GJ v roce 2014. I přes neustálé zvyšování cen tepla se nám podařilo srazit účet za teplo z 996 tisíc Kč ročně na 577 tis v roce 2014. Každý rok tak spoříme kolem 400 tisíc Kč!

2012 -v září zahájena a v prosinci před Vánoci dokončena oprava západní fasády. V dubnu 2013 byla zahájena oprava východní části budovy a dokončena těsně před letními prázdninami. Přes prázdniny pak probíhaly dokončovací práce na soklu, hromosvodech apod. Dále bylo instalováno podružné měření spotřeby teplé vody ve výměníkové stanici a narahzen do té doby používaný systém rozdělování vody a tepla 2/3 : 1/3 pro domy 735+736 : 734. Dosáhli jsme tím zaprvé spravedlivého rozdělení nákladů a zadruhé již v prvním roce tak vysoké úspory, že se investice obratem splatila.

2013 - přemístili jsme hlavní uzávěry plynu mimo dům. Při té příležitosti jsme odhalili masivní únik plynu na přívodu do domu 735.

2014 - zpracována projektová dokumentace k otopné soustavě, její osazení regulačními prvky a její kompletní zaregulování. Výměna zářivkového osvětlení ve výtazích za LED osvětlení.

2015 - plánována výměna dveřního dorozumívacího zařízení a instalace směšovací stanice, abychom dům nepřetápěli a dosáhli dalších úspor - ideálně vysněné mety spotřeby tepla kolem 20-30 kWh/m2 při zachování stejné nebo lepší teplelné pohody v bytech.
Instalována filtrace pevných částic na přívod teplé vody. Měli bychom mít vodu bez rzi a kvalitativně lepší - filtrace má síta velikosti 100 mikronů.

2016  - realizována ekvitermní regulace na patě domu, abychom ušetřili za teplo. Byly osazeny nové ultrazvukové vodoměry značky Kamstrup. Vynikají spolehlivostí a přesností měření. Byl zrekonstruován zvonkový systém na IP videotelefony. Provedeny rozbory vody na přítomnost Legionelly.

2017 - dokončeno zateplení stropů suterénů. Úspěšně svedena bitva s Pražskými vodovody a kanalizacemi - v domě 735 se na patním vodoměru objevovala voda, kterou jsme nespotřebovali. Po několika měsících analýz se nám podařilo prokázat, že jde o chybu měření i přesto, že patní vodoměr vyhověl normové zkoušce a PVK nám dobropisovalo 1000m3 vody.

2018 - výměna vodoměrných soustav a přípojek, projekční práce elektro + interiéry, plánování vlastní kotelny a odpojení od CZT

2019 - soutěžení a realizace elektro + interiéry, projektování kotelny a střechy

prosinec 2012

Aktualizováno Pondělí, 13 Květen 2019 00:36
 

Petice proti zrušení koupaliště Lhotka

Email Tisk PDF

Vizualizace výstavbyV současné době probíhají dvě petice proti změně územního plánu a povolení výstavby v areálu koupaliště Lhotka. Pokud Vám není osud zelených ploch v našem okolí lhostejný, můžete se připojit k podpisu petice.

petice občanů - http://www.facebook.com/groups/287965237955935/

a z trochu nepochopitelného důvodu duplicitní petice zástupců ODS Prahy 4:

https://www.facebook.com/zachrantelhotku

V současné době jsou pozemky ve vlastnictví soukromého investora, který vypověděl dlouholetého nájemce. Strategie neinvestovaání do stávajícího zařízení tak, aby zchátralo a stalo se tak argumentem, proč je potřeba nová výstavba úspěšně funguje. Investor plánuje několikapatrové rezidenční budovy na těchto pozemcích.


Prilohy
DOWNLOAD_THIS_FILE_SKOUPALIŠTĚ LHOTKA_leták_4.pdf[ ]363601 Jakub Sýkora255 Kb729 Staženo24.5.2012 07:57
DOWNLOAD_THIS_FILE_Sleták_info_Lhotka2.pdf[ ]363601 Jakub Sýkora281 Kb726 Staženo24.5.2012 07:58
DOWNLOAD_THIS_FILE_Sletak_podpisy_petice_U Lazni.pdf[ ]363601 Jakub Sýkora148 Kb733 Staženo24.5.2012 07:58
Aktualizováno Čtvrtek, 23 Srpen 2018 14:16
 

Vysílání TV Prima a Prima Family

Email Tisk PDF

Od 1.1.2012 přestala v pozemním digitálním multiplexu vysílat stanice TV Prima. Místo ní začala vysílat stanice s názvem Prima Family.

Pro další příjem Primy je nutné při využití společné antény i při využití pokojové TV antény přeladit (znovu naladit) set top box nebo televizi, aby se aktualizoval seznam kanálů na jednotlivých multiplexech.

Naše společná televizní anténa tak nevyžaduje žádné zásahy a umožňuje příjem této staronové stanice.

 

Kam s odpadem

Email Tisk PDF

Všeobecně je známo, že běžný drobný komunální odpad patří do dvou šedivých kontejnerů před naším domem, plasty (PP, PET, PS, EPS apod.) do žlutého kontejneru, papír do kovového čtverhranného a krabice od nápojů do oranžové popelnice, sklo do zelenobílého zvonu.

Ostatní odpad, kterým je například objemný odpad, stavební suť, dřevo, elektronika, baterie, oleje a jiné chemikálie, pneumatiky a další, do těchto popelnic nepatří. Nepatří ani do sklepa ani vedle popelnic. Takový odpad od Vás převezmou ve sběrných dvorech. Dlužno podotknout, že většinu odpadů převezmou zcela zdarma!

V blízkém okolí našeho domu se nacházejí hned dva sběrné dvory - menší naproti poště v Durychově, který se specializuje hlavně na nebezpečné látky, oleje a textil. Druhý o hodně větší se nachází v ulici Generála Šišky u konečné tramvají.

Sběrný dvůr Městská část Praha 4 - přijímá odpad pouze od občanů MČ Praha 4
(ze zkušenosti není překážkou bydliště v Praze 12)
Durychova naproti poště, Praha 4 - Lhotka
provozovatel: Pražské služby, a.s.

provozní doba SD Durychova:

letní období (po dobu letního času)
PO, ST.............12.00 – 19.00
ÚT, ČT, PÁ........09.00 – 15.00
SO...................09.00 – 12.00


zimní období (po dobu středoevropského času)
PO, ST.............10.30 – 16.30
ÚT, ČT, PÁ........09.00 – 15.00
SO...................09.00 – 12.00

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
http://www.sdmodrany.cz/
tel:244 400 164
provozovatel: Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace

Pondělí      8:30 - 17:00
Úterý         8:30 - 17:00
Středa       8:30 - 17:00

Čtvrtek      8:30 - 17:00

Pátek        8:30 - 17:00
Sobota      8:30 - 15:00

Neděle      ZAVŘENO

Státní svátky ZAVŘENO.

 


Strana 2 z 5