Plná moc

Čtvrtek, 15 Květen 2014 10:50 363601 Jakub Sýkora
Tisk


Plná moc

Já jako zmocnitel (jméno a příjmení) ........................................................................................

narozen ...................................

bytem..........................................................


zmocňuji pana/-í (jméno a příjmení)........................................................................................

narozen .....................,

bytem .....................................................................


k tomu, aby mne dne ................................ zastupoval a mým jménem jako vlastníka bytové jednotky č. ....... / ........ v domě č.p. 735, 736, ul. Otradovická, na pozemku parc. č. 580/4, 580/5 v k.ú. Kamýk, se zúčastnil shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 735, 736, ul. Otradovická a hlasoval mým jménem.


Při hlasování o přijetí navrhovaných usnesení souhlasím s názory svého zmocněnce a jeho způsob hlasování je současně i mým vyjádřením.


V ........................................ dne .................................................................................
Podpis zmocnitelePlnou moc přijímám:...................................................
Podpis zmocněnce

Aktualizováno Neděle, 18 Květen 2014 22:19